2013 Oshkosh - Ken Mist Aviation Photography
What's that buzzing sound?

What's that buzzing sound?

OSHKOSH 2013kenmistOshkosh2013050