2013 Oshkosh - Ken Mist Aviation Photography
No modesty here