2013 Oshkosh - Ken Mist Aviation Photography
ken_mist_Oshkosh_2013049