2013 Oshkosh - Ken Mist Aviation Photography
1956 Cessna 172 could use a paint job

1956 Cessna 172 could use a paint job

AviationOSHKOSH 2013VintagekenmistOshkosh2013047