Oshkosh 2012 - Ken Mist Aviation Photography
Ford Tri-Motor  at Oshkosh at AirVenture 2012

Ford Tri-Motor at Oshkosh at AirVenture 2012

EAAAirVentureOshkoshaviation