Oshkosh 2012 - Ken Mist Aviation Photography
Ford Tri-Motor on the Orange Dot at Oshkosh at AirVenture 2012

Ford Tri-Motor on the Orange Dot at Oshkosh at AirVenture 2012

EAAAirVenture 2012OshkoshTriMotorFordaviation